Oferta educațională

Baza materială:

Școala este dotată cu:

– 31 săli de clasă dotate cu laptop/calculator, videoproiector, imprimantă, acces la internet

– 2 laboratoare de informatică

– laborator de chimie și fizică

– laborator de biologie

– 2 săli de sport

– 3 terenuri de sport

– curte cu livadă

– cabinet medical

– bibliotecă

– cabinet psihologic